Mikroskopia

[fancy_heading h1=“0″ icon=“icon-tooth“ style=“line“ title=“Microdentistry Specialists“ slogan=“„Vidíme to, čo druhý nevidia.““][/fancy_heading]

ProMikro: Čo dobre nevidíme – to nemôžeme dobre ošetriť.  Ošetriť kvalitne sa dá len to, čo dobre vidím. Mikroskopická stomatológia je nový mladý odbor zubného lekárstva (+1995). MUDr. Daniel Jurga je aktívnym členom odbornej asociácie ProMikro (AME), ktorá združuje mikrostomatológov  Česka a Slovenska.

Na zväčšenie a súčasne dokonalé osvetlenie pracovného poľa sa v stomatológii používajú optické prístroje. Zväčšovanie ako moderná pracovná metóda sa používa v záchovnej stomatológii, endodoncii, implantológii, dentoalveolárnej chirurgii a parodontológii. Na menšie 4 až 5 násobné zväčšenie sa používajú  binokulárne lupy . Od istého stupňa odbornej úrovne je používanie operačného mikroskopu nevyhnutné.   Špecialisti mikroskopickej stomatológie používajú na precíznu prácu operačný stereomikroskop, ktorý umožňuje rôzne stupne zväčšenia podľa potreby ošetrovacieho procesu: od 8 až po zložitejšie 25 násobné zväčšenia. Na dokonalé osvetlenie slúžia zdroje studeného svetla, ktoré svietia cez mikroskop presne na pracovné miesto. Použitie mikroskopu v stomatológii umožňuje kvalitnejšiu diagnostiku, lepšie rozlíšenie patologických nálezov, presnú prácu a precízne vedenie liečebného procesu. Výsledok liečby je kvalitnejší.

V PPP pracujeme metódou mikropráce od 1999 a binokulárne lupy používame na dennú rutinnú prácu. Operačné stereomikroskopy Spectra 300 od 2003 a Denta 300 od 2010.

V roku 1998 Americká Dentálna Asociácia (ADA) zaradila používanie operačného mikroskopu ako obligatórnu  podmienku (nutná podmienka) pre špecialistov v endodoncii. Platí tu motto:  „Ošetriť môžeš len to, čo vidíš.“ (Prof. Kim)